Какво представляват сплавите, устойчиви на топлина?

P235GH също е топлоустойчива стомана за съдове под налягане, определена в системата EN 10028. Той е подобен на P265GH, но с по-ниско съдържание на въглерод и от друга страна с по-високо съдържание на манган. Стоманата P235GH има по-нисък добив и якост на опън в сравнение с P265GH. Освен това е нелегирана стомана. Материалът е предназначен и за приложения с висока температура. Казва се, че този материал има добри студени работни, както и горещи работни характеристики. Поради това се използва в тръби, транспортиращи горещи течности.