Индустриални метали цените и диаграми

Ток, към 21-Apr-2016, цената на стоманата е 50,0 долара за тон.

Ток, както на 22-Apr-2016, цената на желязо е 58.7 долара за тон.