Китай да издаване желязо преструктурирането на стоманодобивната промишленост и план за развитие

Китай се очаква да издава своя "желязо и стомана промишленост преструктуриране и развитие на план за действие за 2015-2017" в близко бъдеще, както е посочено от Шанхай ценни книжа Новини на 15 юни. Цели в рамките на обхвата на плана включват премахването на 80 милиона тона на остарели желязо и стомана капацитет да облекчи свръхпредлагане намаляването на броя на черната металургия в Китай на около 300, насърчаване на сливания и реорганизация сред металургия и постигането на нулев растеж в общото потребление на енергия.
Междувременно пазара приобщени са коментирали, че последните политики издадено от китайското правителство, включително увеличаване на инвестициите в инфраструктурата, стимулиране на инвестициите в недвижими имоти и повишаване на износа на високия клас оборудване производство, ще окажат положително въздействие върху стоманодобивната промишленост.